Preskočiť na obsah

VZN č. 1-2020 ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 6-2011 o pravidlách času predaja v obchode a čase prevádzky služieb čas predaja