Preskočiť na obsah

Základná škola

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

Adresa: Školská 192/8, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom
Telefón: 046 546 5166, 046 546 5350
Fax: 046 546 5166
wwwhttp://www.zskamenec.edu.sk/

Pedagogický útvar:

PaedDr. Martina EZECHIAŠOVÁ

Riaditeľka školy

Mgr. Marcela MACHOVÁ

Zástupkyňa riaditeľky školy

Ing. Andrea BAJGÁROVÁ

Učiteľka

Mgr. Michaela BARTOVÁ SLUKOVÁ

Učiteľka

Ing. Eleonóra BOROVIČKOVÁ

Učiteľka

Mgr. Helena FÁBRYOVÁ

Učiteľka

Mgr. Iveta HALAČOVÁ

Učiteľka

Mgr. František KLEMENT

Učiteľ

Mgr. Slavomíra KLEMENTOVÁ

Učiteľka

Mgr. Adriana KOVÁČIKOVÁ

Učiteľka

PhDr. Denisa LAUROVÁ

Učiteľka

Ing. Vladimír PLACHÝ

Špeciálny pedagóg

Erika BRIDOVÁ

Pedagogický asistent

Mgr. Kornélia KRIŠTOFOVÁ

Vychovávateľka

LESANKA