Preskočiť na obsah

Komisia finančná

Ing. arch. Sláva Dadová

Predsedníčka komisie

PhDr. Denisa Laurová

Členka komisie

Dana Borková

Členka komisie

Komisia výstavby a verejných prác

Ing. Daniel Krpelan

Predseda komisie

Ing. arch. Sláva Dadová

Členka komisie

Peter Pisár

Člen komisie

Komisia obchodu, služieb a ochrany verejného poriadku

Mgr. Maroš Vnuk

Predseda komisie

Ján Fábry

Člen komisie

Marián Žiak

Člen komisie

Komisia školstva

PhDr. Denisa Laurová

Predsedníčka komisie

Peter Pisár

Člen komisie

Lenka Uhlárová

Členka komisie

Komisia kultúry, športu, telesnej výchovy a mládeže

Mgr. Monika Pažická

Predsedníčka komisie

Ján Fábry

Člen komisie

PhDr. Denisa Laurová

Členka komisie

Peter Pisár

Člen komisie

Marián Žiak

Člen komisie

Ing. Iveta Rybárová

Členka komisie

Komisia životného prostredia a ekológie

Ing. Jana Guľková

Predsedníčka komisie

Ing. Daniel Krpelan

Člen komisie

Mgr. Maroš Vnuk

Člen komisie

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Marián Žiak

Predseda komisie

Ján Fábry

Člen komisie

Ing. Iveta Rybárová

Členka komisie

Komisia sociálnych vecí

Mgr. Monika Pažická

Členka komisie

PhDr. Denisa Laurová

Členka komisie

Ing. Jana Guľková

Členka komisie

Peter Pisár

Člen komisie

Mgr. Maroš Vnuk

Člen komisie