Preskočiť na obsah

Turistika

Nevšedné zážitky a možnosti pre turistiku, stanovanie, letné i zimné športy ponúka turistom i domácim obyvateľom pohorie Vtáčnik. Turistické chodníky zavedú turistov na Končitú, Makovište, Veľkú skalu alebo Hrádok. Zaujímavé a mimoriadne obľúbené sú výstupy na Vtáčnik (1345,6 m). Horolezci ocenia mnohé skalné andezitové bralá.

Najvyšším bodom rezervácie je vrchol Vtáčnik (1345,6 m), najnižší je vo výške 1150 m. Pôvodný sopečný tvar bol tektonickými pohybmi a erózno-denundačnými procesmi rozrušený, čím sa vytvorila terajšia forma pohoria. Flóru reprezentujú najmä buky, kleny, jasene a smreky. Fauna je rozmanitá – okrem lesnej zveri tu môžeme vidieť vzácne druhy mäkkýšov a obojživelníkov (salamandra škvrnitá, mlok vrchovský, jašterica zelená) a chránené druhy vtákov (orol krikľavý a hadiar krátkoprstý).

V katastri obce sa nachádza Gepnárová dolina s rozlohou cca 24 ha. Na jej pravej strane nájdeme chránený prírodný výtvor Makovište, na jej ľavej strane chránený krajinný výtvor Končitá.

Na vrchole Vtáčnika sa kedysi nachádzala takáto filogória. Kolorovanú fotografiu, ktorá vznikla okolo roku 1952 – 1953, nám na odfotografovanie zapožičal pán Anton MIHÁLIK.

Cesty na Vtáčnik

Vtáčnik (1.346,5 m n.m.), pohorie vypínajúce sa nad obcou Kamenec pod Vtáčnikom sa nachádza v okrese Prievidza a oddeľuje Hornonitriansku kotlinu a Žiarsku kotlinu. Hlavný hrebeň sa tiahne zo severovýchodu od Handlovskej kotliny na juhozápad, kde pozvoľna prechádza do Pohronského Inovca a Tribeča. Vysoký Vtáčnik začína Bielym kameňom 1.135 m n.m., konči Rúbaným vrchom vysokým 1.097 m n.m. Z hlavného hrebeňa, po ktorom je značkovaná Ponitrianska magistrála, vychádza niekoľko bočných hrebeňov, ktoré ohraničujú dominantné doliny. Celé pohorie je vyznačkované niekoľkými trasami. Do Kamenca pod Vtáčnikom sú otvorené dve rozľahlé doliny: Gepňarova dolina a Bystričianska dolina.

Gepňarova dolina je ohraničená zo severovýchodu Kuním Vrchom – Malou Homôlkou, z východu hlavným hrebeňom Vtáčnika, od juhu hlavným vrcholom na Zráz a Siahy. Zo Siah ku Hrádku na juhu a z Kunieho Vrchu po Makovište na severe je ohraničenie nevýrazné, prechádza do mierneho zvlnenia. Dĺžka doliny v smere z juhovýchodu na severozápad presahuje 6 km. Šírka v severojužnom smere presahuje 3 km. Hlavný potok, ktorý vyteká z doliny, zberá množstvo prítokov z menších doliniek a z niekoľkých údolí. Susedné doliny na západných svahoch pohoria sú zo severovýchodu. Je to Baskova dolina a z juhu Bystričianska dolina. Žltá značka, ktorá začína v obci pri reštaurácii „29 Vtáčnik” a pri autobusovej zastávke „Jednota”, je vedená cez obec po asfaltovej ceste a pokračuje mimo obce lesnou asfaltkou ku rázcestiu Gepňarova dolina. Tu sa cesta rozdvojuje, most cez potok, ktorý tečie do Kamenca, zberá vodu z celej doliny. Vedie cestu a značku na Sekaniny, kde konči na modrej značke z obce Bystričany. Je to málo známy názov, rozšírenejší je názov Suché. Ľavá cesta popri potoku je vyznačená ako náučný chodník, ktorý začína asi 1 km od rázcestia Gepňarova dolina popri potoku medzi amfiteátrom a parkoviskom. Rekreačná a chatová oblasť „Píly” je najvhodnejšia ako začiatok všetkých možných nástupov na turistickú túru na Vtáčnik vysoký 1.346,5 m n.m. Nachádza sa tu veľké parkovisko pri opustenom amfiteátri asi 100 m hore vyššie a po ceste je „Chata pod končitou” s celoročnou prevádzkou reštaurácie a samozrejme parkoviskom. Motoristi, ktorí sa chcú dostať na parkovisko, majú možnosť použiť cestu miestneho kameňolomu za obcou a pred horárňou odbočia doľava, asi po 2,5 km na rázcestí odbočia doprava. Je tam označenie „Chata pod končitou” 500 m a prídu na spomínané parkovisko. Druhá možnosť je neodbočovať pred horárňou, pokračovať rovno zľava popri pamätníku SNP cez zrúcanisko „Papierňa” a na rázcestí Gepňarova dolina odbočiť doľava povedľa lyžiarskeho vleku. Po pravej strane máme táboriskovú lúku a prídeme pri amfiteáter na parkovisko.

POZDRAV Z NEPÁLU

Náš rodák, pán Ivan Nižňanský, nám poslal takýto krásny pozdrav zo dňa 12.10.2017. Za fotku ďakujeme.