Preskočiť na obsah

Záhradkári

Zodpovedný: Eduard Nechala

Obyvatelia terajšieho slovenského územia aj nášho regiónu pestovali ovocie, zeleninu, vinič ako i okrasné kvetiny a kry v pôvodných formách už odpradávna. Nositeľom prvých ovocinárskych a záhradníckych tradícií boli miestni učitelia, kňazi a ľudoví nadšení záhradkári, priekopníci nových poznatkov rozmnožovania a výberu toho najlepšieho, čomu sa v danej oblasti darilo. Aj v našej obci sa touto činnosťou zaoberalo pár nadšencov. Boli to hlavne učitelia Šuchter Koloman a Bitarovský Stanislav, nadšenci a tzv. štepári: Fábry Jozef, Mendel Valent, Benko Dominik, Nechala Ondrej. Títo nadšenci pomáhali pestovať osvedčené sorty v našej oblasti. Ich výpestky sú dodnes v záhradkách a na poliach našej obce. Zo strany vzdelancov a učiteľov v obci bol v roku 1962 založený „Ovocinársky zväz“ aj v našej obci. Podieľali sa na ňom učitelia Bitarovský a Halač, ktorí potom zabezpečovali pre členov aj odborných inštruktorov zo „Šlachtiteľskej stanice v Bojniciach“, medzi poslednými bol šľachtiteľ a výskumník Hnízdik, ktorý potom robil ukážky štepenia v teréne pre členov ako aj ostatných záujemcov o túto činnosť.Táto záhradkárska činnosť prilákala do svojich radov cca 70 členov, z ktorých potom po pridelení pôdy od bývalých ŠM vznikla v roku 1970 „ZÁHRADKOVÁ OSADA“ na bytovkách pod vedením Nechalu Emila. MO – SZZ bola požiadaná a prizvaná k spolupráci zo ZŠ, kde bol založený ovocinársky krúžok v roku 1977 pod vedením Dr. DYKYJA Jaroslava. Bola vysadená školská záhrada, kde sa učili žiaci pestovať ovocné stromky a vôbec o všetkom, čo so záhradkou súvisí. V miestnej ZŠ sme poriadali aj populárne „Výstavy ovocia a zeleniny“, ktoré neskôr prešli do tzv. regionálnych výstav.
Po roku 1989, kedy nastáva úbytok členov a stagnácia organizácie, celkovo mladí nejavia moc záujem o túto činnosť, nie je už taká populárna. Ale i cez tieto prekážky sa preniesli nadšenci: páni Mihálik, Nechala, Hudec, Halač a pomáhajú pri organizovaní akcií MO – SZZ. Zúčastňujeme sa regionálnych výstav ako aj celoštátnej výstavy ovocia o „JABLKO ROKA“ s uspokojivými úspechmi. Členovia miestnej organizácie pomáhali pri výsadbe zelene na miestnom cintoríne, v okolí „nákupného strediska“ ako aj pri udržiavaní školskej záhrady, hlavne pán Mihálik, ktorý pomohol dozorom a radou ostatným členom našej organizácie. Myslíme si, že počas tých 45 rokov, ktoré plynú v tomto roku, sa naši členovia a vedenie MO-SZZ hanbiť nemusia. Podarilo sa dosiahnuť celkom uspokojivé výsledky v rámci okresu, ale aj Slovenska. Naše záhradky sú orientované prevažne na úžitok, i keď v poslednej dobe sa kladie dôraz aj na okrasnú a oddychovú časť. Záhradkári popri tradičných ovocinách a zeleninových druhoch zahrávajú veľkú úlohu aj v rozširovaní netradičných výpestkov. Medzi záhradkármi sa utužujú i lepšie medziľudské vzťahy, ktoré sú dneškom tak narušené. Prajeme si navzájom, aby sa nám v našej práci darilo.