Preskočiť na obsah

Dôležité telefónne čísla

TIESŇOVÉ ČÍSLA

112tiesňové volanie (jednotný záchranný systém) 
150hasiči
155záchranná zdravotná služba
158polícia
0850 111 313linka záchrany

PORUCHY

0800 123 777porucha pevnej telefónnej linky
0800 159 000ELEKTRIKA – poruchová linka SSE-Distribúcia, a.s.
0850 111 234VODA – poruchová linka Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
0850 111 727PLYN – poruchová linka SPP – Distribúcia