Preskočiť na obsah

Dodatok č. 1 k VZN č. 4-2010 O povinnej školskej dochádzke