Preskočiť na obsah

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OcZ-4.12.2018