Preskočiť na obsah

VZN 5-2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady