Preskočiť na obsah

VZN 3-2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady