Preskočiť na obsah

Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Kamenec pod Vtáčnikom

Zverejnené 9.5.2022.

Kategória

Poskytovateľ dotácie: Environmentálny fond Bratislava                   

Výška dotácie:   30 000,- EUR

Spolufinancovanie: 5%                      

Identifikácia projektu:  Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Kamenec pod Vtáčnikom

Číslo dotačnej zmluvy: 134195 08U02

Názov projektu: Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Kamenec pod Vtáčnikom

  • Kolesový traktor CASE IH FARMALL 55 A
  • Zametač KM-T 2300

Identifikácia príjemcu dotácie:

Názov príjemcu: Obec Kamenec pod Vtáčnikom

Adresa sídla: Dolnokamenčianska 1/57, 972 44  Kamenec pod Vtáčnikom

IČO: 00318167

Štatutárny zástupca: Ing. Dušan Ďuriš