Preskočiť na obsah

Wifi Pre Teba

Zverejnené 12.1.2021.

Kategória

Názov projektu: Wifi pre Teba

ITMS2014+: 311071AIX4

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Prijímateľ: Obec Kamenec pod Vtáčnikom, Dolnokamenčianska 1/57, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom

Miesto realizácie: Obec Kamenec pod Vtáčnikom

Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 €

Stav projektu: zrealizovaný a ukončený

Realizácia projektu spočívala vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytlo bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce  k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

Umiestnenie externých prístupových bodov: obecný úrad, futbalové ihrisko, detské ihrisko pri futbalovom štadióne, multifunkčné ihrisko, detské ihrisko pri bytovkách, kultúrny dom, oddychová zóna, námestie – tržnica, amfiteáter, spoločenský dom.