Preskočiť na obsah

Rozšírenie kamerového systému

Zverejnené 8.1.2021.

Kategória

V    našej obci sme rozšírili  kamerový systém

Rozšírenie kamerového a bezpečnostného systému  v našej obci spočíva v nákupe 8 statických exteriérových kamier s prenosom obrazu cez optický kábel napojený do existujúcej centrály  vyžadujúcej posilnenie pamäte HDD 4 TB z dôvodu navýšenia kapacity pamäte.

Názov projektu:           „STOP VANDALIZMU“ – III. ETAPA

Celkové náklady:            8 337,72 €

Dotácia:                          5 000,-   €

„Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu  kriminality“.

Rozmiestnenie kamier:

  1. Zberný dvor – hlavný vstup
  2. Zberný dvor – triedenie BRO, DSO
  3. Zberný dvor – zber VKO, elektro
  4. Detské ihrisko v areáli TJ Tatran
  5. Areál TJ Tatran, vstup do budovy – šatne
  6. Areál TJ Tatran, tribúna
  7. Detské ihrisko v centre obce
  8. Vstup do obce od Zemianskych Kostolian, cesta III. tr., monitorovanie ŠPZ