Preskočiť na obsah

Ponuka práce – pracovník na technickom úseku

Zverejnené 28.9.2023.

Obec Kamenec pod Vtáčnikom

Sídlo:              Dolnokamenčianska 1/57, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom

Zastúpenie:     Ing. Dušan Ďuriš, starosta obce

Ponuka práce – pracovník na technickom úseku

Požadované kvalifikačné predpoklady, kritériá a požiadavky

 • stredoškolské vzdelanie
 • vodičské oprávnenie skupina B
 • vodičské oprávnenie T (traktor) je výhodou
 • pilčícky, zváračský preukaz výhodou
 • občianska a morálna bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť

Náplň práce:

 • obsluha a vedenie motorových vozidiel
 • obsluha a vedenie traktora s prídavnými zariadeniami
 • drobné stavebné práce v obci
 • kosenie
 • údržba budov, komunikácií a obecných plôch
 • iné pomocné práce

Zoznam požadovaných dokladov uchádzača do výberového konania:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • fotokópie dokladov o vzdelaní (u úspešného uchádzača sa budú vyžadovať úradne overené kópie)
 • ostatné doklady a oprávnenia
 • písomný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle § 11  zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • telesná a duševná spôsobilosť (u úspešného uchádzača sa bude vyžadovať lekárske potvrdenie)

Dátum a miesto podania žiadosti:

Žiadosť o zamestnanie s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať alebo osobne doručiť najneskôr do 18.10.2023 do 15,00 hod. na adresu: Obec Kamenec pod Vtáčnikom, Obecný úrad,  Dolnokamenčianska 1/57, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom alebo mailom na adresu: podatelna@kamenec.sk

Na pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači.

Práca na trvalý pracovný pomer, plat od 900 – 1100€ brutto

Dátum nástupu do zamestnania možný od 01.11.2023, poprípade dohodou.

Bližšie informácie:

 • Obecný úrad, Dolnokamenčianska 1/57, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom
 • ( 046/5465 153
 • webová stránka obce, podatelna@kamenec.sk

Kamenec pod Vtáčnikom, 28.09.2023

Ing. Dušan Ďuriš

starosta obce