Preskočiť na obsah

Vítame Nový rok 2024

Zverejnené 3.1.2024.

Prelom rokov 2023 a 2024 sme spolu oslávili na podujatí  „Vítame Nový rok“, ktoré sa konalo v centre obce. V príhovore sa starosta obce poďakoval všetkým jednotlivcom a organizáciám, ktorí prispeli k rozvoju spoločenského, kultúrneho alebo športového života v našej obci. Zároveň poprial všetkým občanom pevné zdravie, šťastie, lásku, vzájomné porozumenie a úspešný rok 2024. Milé stretnutia spojené s vinšovaním nového roka dopĺňala  reprodukovaná hudba a občerstvenie v podobe vareného vína. Za bezpečné a profesionálne odpálenie ohňostroja ďakujeme našim dobrovoľným hasičom z DHZ Kamenec pod Vtáčnikom.