Preskočiť na obsah

Kultúra 2023

Zverejnené 30.4.2024.

Kategória

Dňa 29.04.2024 sa v Regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi konalo podujatie „kultúra 2023“ – Výročné oceňovanie nositeľov kultúry na hornej Nitre. Za  obec Kamenec pod Vtáčnikom nominoval starosta obce pána Marka Bartolena, (in memoriam). Pán Marko Bartolen bol so svojou výrobou ľudových hudobných nástrojov dôstojným pokračovateľom tradícií našej obce. Venoval sa výrobe tradičnej kostenej píšťalky, ktorou kedysi povestní handrári z Kamenca zvolávali obyvateľov k odpredaju nepotrebných handier. Okrem toho vyrábal  aj rôzne druhy píšťaliek, fujariek, fujár a gajdíc. Svoje majstrovstvo ich výroby spájal so schopnosťou hrať na týchto nástrojoch, čo mnohokrát prezentoval na folklórnych podujatiach. Pánovi Markovi Bartolenovi za výnimočný prínos zachovávania kultúrneho dedičstva našej obce s úctou ĎAKUJEME.