Preskočiť na obsah

Vítame Nový rok

Zverejnené 1.1.2023.

Kategória

Prelom rokov 2022 a 2023 sme spolu oslávili na podujatí „Vítame Nový rok“, ktoré sa konalo v centre obce. Pre občanov bola pripravená reprodukovaná hudba, varené víno a dobrá nálada. V príhovore sa starosta obce poďakoval všetkým jednotlivcom a organizáciám, ktorí prispeli k rozvoju spoločenského, kultúrneho alebo športového života v našej obci. Zároveň poprial všetkým občanom pevné zdravie, šťastie, lásku, vzájomné porozumenie a úspešný rok 2023. Ohňostroj nám pomohli odpáliť nám naši šikovní dobrovoľní hasiči.