Preskočiť na obsah

Novoty v kostole

Zverejnené 31.10.2014.

Kategória

Vážení spoluobčania, mnohí ste si všimli, že sa nám skrášlil kostolík, a mnohí ste pridali ruky k dielu. A viacerí z Vás ste práve v tomto období navštívili jeho okolie ako i cintorín.  My Vám touto cestou chceme ukázať jeho nevšednú premenu a pripísať pár slov a možno upútať Vašu zvedavosť obzrieť si kostolík z blízka: Posledná úprava nášho miestného kostolíka zasväteného Všetkým svätým bola vykonaná v roku 2004, kde sa pri úprave okolia kostola a stavaní schodov /obr. č.1/ zúčastnilo veľmi veľa farníkov bez nároku na odmenu. Naozaj chvályhodné. No dobrí ľudia nežili len vtedy, i dnes sa najdú farníci i nefarníci, ktorí pri dnešnej obnove nášho kostolíka pomáhajú z čistej lásky buď k Bohu, alebo k jedinečnej majestátnej kultúrnej pamiatke v našej obci. Z uverejnených fotiek vidieť, že ako prvou investíciou po oprave fary bolo zakúpenie nových krížov. Jeden kríž je misijný  /obr. č.2/ a druhý stojí pri vstupe do cintorína /obr. č.3/. Ďaľšia rozsiahla investícia bola výmena starých kovových okien za dnešné krásne drevené, cez ktoré nefúka a pri umývaní je snimi lepšia manipulácia /obr. č.4/. Niektoré okná majú aj sieťky proti hmyzu, a to práve tie, ktoré budú použité na vetranie. Skoro naraz prišli do nášho kostolíka ďalšie dve investície: nová krížová cesta v hodnote 2 000,- Eur, ktorá je v tomto čase už kompletne zaplatená farníkmi, ktorí si mohli kúpiť jeden zo 14 obrazov. Na spodnej časti obrazu budú nalepené menovky donátorov /kupujúcich/ /obr. č.5/. No skôr než bola krížová cesta umiestnená na stenách kostolíka, bolo potrebné pod ňou vymaľovať a potom krížovú cestu osadiť na stenu a hlavne špeciálnymi farbami namaľovať rímske číslice označujúce každý z obrazov. Druhá investícia bola: výmená vchodových dverí /obr. č.6,7,8,9,10/. Tie sú takisto z dreva, tak ako si to takmer 700-ročná kultúrna pamiatka zaslúži. Na výmenu dverí bol najvyšší čas. V kostolíku je teraz pomerne teplejšie. Pred každými vonkajšími vchodovými dvermi sú praktické rohožky, ktoré spĺňajú svoj účel v čistote /obr. č.11/. No a napokon, v 43. a 44. týždni v roku 2014 sa maľovala vnútorná časť pred oltárom. Práce boli namáhavé, veď preto ich robili aj na slovo vzatí majstri od remesla /obr. č.12,13,14,15,16,17/. Bola to rodina Čambalová, otec a traja synovia. Ich referencie na ich prácu ich predurčili, aby ich náš pán farár oslovil, aby svojou prácou skrášlili aj náš kostolík. A tak už 1.11.2014 bola bohoslužba vo vynovenom kostolíku. Záverom je dobré dodať citát z listu od pána farára, ktorí je vyznaním všetkým tým, ktorí sa podieľali na úprave kostola: “ Úžasní chlapi, úžasné ženy, super rodiny, mnohí máte podiel na tom, že stáročia starý kostolík bude krajší a lepší i po technickej stránke. Ďakujem za všetky milodary a za dôveru s tým spojenú.“ Vo svojom liste ďakuje aj za pomoc od Obecného úradu, ktorému takisto záleží na tom, aby kostolík slúžil nielen na bohoslužby, ale aj ako kultúrna pamiatka hodná svojmu veku.